Actie: word ambassadeur en ontvang €50 bonus per nieuw lid of sponsor

TV Presikhaaf wil vooruit! Het aantal leden en sponsoren is daarbij cruciaal. Met deze actie willen we je stimuleren om nieuwe leden of sponsoren te werven. Doe mee en wordt hierin actief!  

Spelregels

• De actie loopt tot en met 31 december 2021.
• Een nieuw lid is iemand die in voorgaande jaren geen lid van TVP is geweest.
• Met een nieuwe sponsor wordt een sponsorovereenkomst van minimaal 3 jaar afgesloten.
• Het nieuwe lid is een senior-lid (dus op dat moment 17 jaar of ouder) en maakt bij aanvang van het lidmaatschap geen gebruik van de studentenregeling , te weten het junior-B-tarief .
• Alleen huidige leden van TV Presikhaaf kunnen de bonus ontvangen.
• De bonus wordt uitgekeerd op het moment dat het nieuwe lid de contributie of de nieuwe sponsor zijn bijdrage voor het lopende jaar heeft betaald.
• De bonus wordt uitgekeerd door bijschrijving van het bonusbedrag op de KNLTB-pas.
• De bonus is niet overdraagbaar en wordt nooit geheel of gedeeltelijk in contanten uitgekeerd. Ook vindt er geen verrekening plaats met contributie en/of andere bijdragen. Het is enkel en alleen een kantinetegoed.
• Voor bestaande leden is er geen limiet hoeveel leden/sponsoren men aanbrengt. Bijvoorbeeld 10 nieuwe leden/sponsoren is een bonus van 10 x €50 = €500.
• Het nieuwe lid geeft aan (en is daarmee bepalend) of en wie van de huidige leden hem of haar heeft aangebracht als nieuw lid en wie daarmee de bonus ontvangt.