Lid worden van TV Presikhaaf

Fijn dat je interesse hebt om lid van TV Presikhaaf te worden. Speel je al jaren tennis, of heb je nog nooit gespeeld? Dat maakt niet uit, want iedereen is bij ons welkom!

Op deze pagina vind je alle informatie over een lidmaatschap bij TV Presikhaaf. Maar heb je nog een vraag, neem dan contact op met onze ledenadministratie. Wij zijn bereikbaar via de mail ([email protected]) of telefonisch op nummer 06-24166225.

Het aanmelden als lid kan op twee manieren:
• via het digitale aanmeldformulier op deze website
• of door het vragen aan de ledenadministratie jou een aanmeldformulier toe te sturen.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging vormen de basis van het lidmaatschap.

Ben je benieuwd naar onze vereniging? Kom dan eens kennismaken door bijvoorbeeld een baan te huren. Ken je iemand die al tennist bij TV Presikhaaf? Kom dan mee als introducé (€ 5,- per uur).

Lidmaatschap en tarieven

Als lid van TV Presikhaaf kun je gedurende het hele jaar op ons park tennissen. Ons park is alle seizoenen geopend. Daarnaast wordt je bij een lidmaadschap automatisch ook lid van de KNLTB. Hiermee kun je bijvoorbeeld aan toernooien en competities meedoen. Ook ontvangt elk senior-lid bij aanvang van het lidmaatschap en ieder daaropvolgend jaar dat men lid is een kantinetegoed op de KNLTB-pas bijgeschreven. Dit alles binnen één contributiebedrag per jaar.

Afhankelijk van jouw leeftijd bij aanvang van het verenigingsjaar kent TV Presikhaaf drie soorten lidmaatschappen met bijbehorende tarieven:
Junior-A (op 1 januari van het contributiejaar nog geen 13 jaar): € 75 per jaar.
Junior (op 1 januari van het contributiejaar 13 jaar of ouder, maar nog geen 17 jaar) € 125 per jaar.
Senior (op 1 januari van het contributiejaar 17 jaar en ouder) € 230 per jaar.

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Lidmaatschappen kunnen gedurende het jaar maandelijks ingaan. Wordt je gedurende het jaar lid, dan gelden de onderstaande contributiebijdragen:

Maand Senior Junior
Junior A
Januari € 230 * € 125 € 75
Februari € 230 * € 125 € 75
Maart € 230 * € 125 € 75
April € 230 * € 125 € 75
Mei € 230 * € 125 € 75
Juni € 190 * € 105 € 60
Juli € 175 * € 95 € 55
Augustus € 150 * € 85 € 50
September € 125 * € 70 € 45
Oktober € 87,50 ** € 40 € 30
November € 62,50 ** € 30 € 20
December € 37,50 ** € 20 € 15

* Senior inclusief € 25,00 kantinetegoed
** Senior inclusief € 12,50 kantinetegoed

Studenten

De categorie senioren van 17 t/m 25 jaar die studeren in dagopleiding, kunnen het Junior tarief aanvragen onder overlegging van een kopie van het inschrijvingsbewijs van de betreffende dagopleiding. Deze aanvraag met bewijs moet jaarlijks opnieuw ingediend worden, omdat de ledenadministratie niet weet of de studie is beëindigd of wordt onderbroken.

Tegemoetkoming voor Gelrepas-houders

Voor Gelrepas-houders geldt dat zij jaarlijks, danwel bij aanvang lidmaatschap, een factuur krijgen toegestuurd met daarop de regulier geldende contributiebedragen. Indien men gebruik wenst te maken van een korting, dan dient dat, terstond na het ontvangen van de factuur, aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden, waarbij de houder het kaartnummer van de pas dient te vermelden alsmede het gewenste kortingsbedrag. Bij voldoende saldo op de Gelrepas zal de ledenadministratie de aanvankelijk gestuurde factuur crediteren en een nieuwe factuur, minus het kortingsbedrag, toesturen.

Donateur worden

TV Presikhaaf kent ook donateurs. Het standaard donateursbedrag bedraagt jaarlijks € 15,-. Donateurs hebben een adviserende stem tijdens de Algemene Ledenvergadering en kunnen ook gevraagd worden een adviserende functie te vervullen in een commissie.

Betaling van de contributie

De jaarcontributie kan als volgt worden betaald, te weten door:
• betaling in 1 keer, waarbij de contributie voor het volgende jaar uiterlijk in december voorafgaand aan het contributiejaar moet zijn voldaan.
• betaling in 4 termijnen (december, januari, februari en maart). Betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso. Neem hiervoor contact op met onze ledenadministratie.

De contributie-inning van TV Presikhaaf loopt via KNLTB/ClubCollect. Je ontvangt van hen digitaal een factuur met het betalingsverzoek. In uitzonderlijke gevallen kan de jaarcontributie bij betaling in 1 keer, ook overgemaakt worden op bankrekening NL90 INGB 000 168 0671 ten name van Tennisvereniging Presikhaaf, onder vermelding van het factuurnummer.

Tussentijdse wijziging persoonlijke gegevens of uw lidmaatschap beëindigen

Over wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens, zoals een verhuizing of je hanteert een ander emailadres, worden wij graag op de hoogte gehouden. Geef dit door aan de ledenadministratie.

Mocht je jouw lidmaatschap per 31 december van enig jaar willen beëindigen, dan moet dit altijd schriftelijk gebeuren, en wel uiterlijk tot en met 3 december van dat jaar. Stuur bij voorkeur een email naar de ledenadministratie. De opzegging wordt door de ledenadministratie bevestigd.

Opzeggen kan al gedurende het lopende jaar, maar het lidmaatschap loopt altijd door t/m 31 december.