De renovatie is afgerond

17 april 2021


Beste tennisvrienden,

Het is zover! De renovatie van het park is afgerond en kan weer open voor iedereen. De poort van de entree is vanaf maandagmiddag 19 april weer als vanouds te openen. Het toegangshek via het clubhuis van v.v. Elsweide gaat weer op slot.

Het nieuwe hekwerk staat en voor een groot deel hangen de nieuwe zwarte winddoeken er al aangevuld met nieuwe sponsors. De overige winddoeken worden de komende tijd nog door de groundslieden opgehangen. Aan de buitenzijde van het hekwerk hebben de groundslieden met de oude tegels een tegelrand aangebracht om de groei van het onkruid van buiten op de baan te voorkomen. Tegelijkertijd zijn de betonnen bandjes weer recht gelegd en op de juiste hoogte gebracht waardoor de ballen binnen het hekwerk blijven

De entree is geheel veranderd. We komen nu via enkele treden het park op of we nemen de fiets of scooter via een hellingbaan mee naar de nieuw aangelegde fietsenstalling. Voor niet al te vast ter been zijnde personen brengen we nog een leuning bij de hellingbaan aan. De bestrating is geheel vernieuwd en biedt een heel andere aanblik. De fietsenrekken staan weer in de nieuwe stalling waar ook ruimte is voor scooters. Natuurlijk is het stallen voor eigen risico en een goed slot wordt aanbevolen. Momenteel ligt er aan de buitenzijde van de stalling nog een geul, maar de Club van 50 poot hier over een week 100 coniferen om het zicht op het trafostation te verbergen. We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen zijn vervoermiddel in de fietsenstalling plaatst en niet op het centrale terras.

Op diverse plaatsen zijn nieuwe borders gerealiseerd met nieuwe beplanting. Dat lijkt nu nog wat mager, maar als straks de planten en struiken zijn aangeslagen en uit gaan groeien wordt de aanblik nog fraaier. De wallen naast het centrale terras en langs baan 5 zijn ingezaaid met gras. Gelieve er voorlopig niet op te lopen. En de komende 3 jaar is door het bestuur met Hoveniersbedrijf Cosijnse overeengekomen dat zij het onderhoud van het groen voor haar rekening nemen.

Er zijn nieuwe banken en kleurrijke prullenbakken geplaatst.

In het paadje tussen de banen 5, 6 en 7 en de achterste banen worden binnenkort nog een tweetal banken geplaatst. Oorspronkelijk wilde de Club van 50 dit bekostigen, maar een heel gul lid neemt de kosten voor zijn rekening. We zullen de schenker op de banken vermelden.

De oefenmuur in de kooi is als gevolg van de nachtvorst van de laatste week nog niet gemetseld, maar dit zal de komende week ook nog gerealiseerd worden. Al eerder hebben we gemeld dat alle banen groot onderhoud hebben gekregen door de groundslieden. De eerste geluiden over het tennissen op de banen is erg positief.

En dan nog iets nieuws! Op het grasveldje naast baan 2 is een jeu de boules-baan gerealiseerd. De attributen kunnen bij de bar geleend (en weer ingeleverd) worden. We denken hiermee een leuk alternatief aan te bieden.

En dan tot slot: wie al ’s avonds op het park is geweest, heeft gezien dat de terrasverlichting is vernieuwd. Mooie borderverlichting biedt in het duister een sfeervol terras. Kom het maar eens bekijken.

Helaas worden we bij het creëren van de ouderwetse gezellige sfeer nog steeds ingeperkt door de Covid-maatregelen. Zo blijft het clubhuis nog tot nader order gesloten en mogen we het terras ook nog niet inrichten met tafels en stoelen. Jammer, jammer, jammer! Maar eens komt de gezellige sfeer zeker weer terug!

Hoewel we nog enkele kleine zaken moeten afronden, sluiten we maandagmiddag 19 april de renovatie formeel af. De ploeg van een 12-tal groundsvrouwen en – mannen worden heel erg bedankt voor hun tomeloze inzet. Ze hebben er heel veel tijd ingestoken, maar het resultaat mag er zijn.

Peter Nieuwland

Henny Lubbers

Nieuwscategorieën