Hinder door renovatie park

24 december 2020


Na een voorbereidingstijd van ruim 2 jaar gaat de renovatie van het park nu echt van start. Op maandag 4 januari zal er een begin gemaakt worden met het herinrichten van de entree. Dit is het ingewikkeldste onderdeel van de herbestratingsoperatie. Er wordt een nieuwe hellingbaan naar de te vergroten fietsenstalling gemaakt en ook de entree naar het hoge terras zal aangepast worden door het realiseren van een nieuwe trap. Dit vraagt veel grondwerk en bijzonder straatwerk.

Het overige straatwerk, zoals het terras tussen baan 2 en 3 en de looppaden naar achteren met de nieuwe tenniskooi is eenvoudiger. Het bestraten van het park zal afhankelijk van het weer tot in de tweede helft van februari duren.

De werkzaamheden zullen, zoals te verwachten valt, voor enige overlast en hinder zorgen. Daarom wordt onmiddellijk bij de start op maandag 4 januari van de werkzaamheden de huidige entree voor de leden afgesloten en zal men het park uitsluitend kunnen betreden via de poort bij de kantine van voetbalvereniging Elsweide. Dit is in de hoek bij baan 2. Het hek zal vanaf ’s morgens half negen open zijn. Men zal een plekje moeten zoeken voor de fietsen (niet op straat), parkeerplaatsen voor de auto’s zijn er voldoende. Wanneer de werkzaamheden bij de entree voldoende gereed zijn, zal de entree bij de kantine weer opengaan.
Bij voorbaat excuses voor de (tijdelijke) overlast.
Het bestuur heeft Peter Nieuwland (06-41753011) en Henny Lubbers (06-50692892) verzocht de werkzaamheden vanuit TVP te begeleiden. Als er dringende vragen of opmerkingen zijn kun je bij hen terecht.

Wanneer de werkzaamheden van het herbestraten ten einde lopen zal het opruimen van het oude en het plaatsen van het nieuwe hekwerk begin februari starten. Dan zullen enkele weken niet alle banen tegelijk beschikbaar zijn. Maar daarover zullen we jullie in een later stadium weer informeren.

Nieuwscategorieën